Fröfabriken Creative Space huserar olika former av residensprogram.

Fröfabrikens arbetsresidens

Vi upplåter en ateljé kostnadsfritt för residenten men varken boende eller produktionsbudget och residenten/erna  ger Landskronaborna en workshop eller föreläsning under tiden som residenset pågår. Residensprogrammet vänder sig till alla områden inom den kulturella och kreativa sektorn. Vi tar löpande emot ansökningar. Mejla sanna.lilie(a)landskrona.se och berätta om ditt projekt så ser vi om det finns en lämplig ledig period i residensateljén.

Under 2017 undersöker vi möjligheten att ta fram ett arbetsresidens för nyanlända konstnärer i samarbete med Landskrona stads integrationssamordnare.

Landskrona Foto Residens

Med finansiering från Kultur Skåne genomför vi 2016-2017 residensprogram för internationella konstfotografer. Residenten får en ateljé, boende och arbetsstipendium. Läs mer på Landskrona Fotos hemsida.

//

Fröfabriken work residency

We provide a studio free of charge for the resident, but neither accommodation nor production budget and the resident / s will give the people of Landskrona a workshop or lecture while the residence is in progress. The residence program addresses all areas of the cultural and creative sector. We are receiving ongoing applications. Email sanna.lilie (a) landskrona.se and tell us about your project and we will see if there is a suitable free period for the project.

In 2017 we areinvestigating the possibility of developing a work residency for newly arrived artists in collaboration with Landskrona’s Integration Coordinator.

Landskrona Foto Residency

With funding from Kultur Skåne during 2016-2017, we carry out residential programs for international art photographers. The resident receives a studio, accommodation and a scholarship. Read more on the Landskrona Foto’s website.