Fröfabriken Creative Space är en kollaborativ plattform för konst, produktion och möten. I Weibulls gamla frölager på Österleden vid södra infarten till Landskrona har ett våningsplan på 1600 kvm renoverats för att passa konstnärers, fotografers och kulturproducenters specifika behov och verksamheter.

Fröfabriken är Landskrona stads satsning på att stärka den kulturella och kreativa sektorn i Öresundsregionen och drivs av Fritids- och kulturförvaltningen i samarbete med Fröfabrikens fastighetsägare SERNEKE.

//

Fröfabriken Creative Space is a collaborative platform for art, production and meetings. In Weibulls old seed store on Österleden at the southern entrance to Landskrona a floor of 1,600 sqm has been renovated to accommodate artists, photographers and cultural producers’ specific needs and activities.

Fröfabriken is Landskrona city’s efforts to strengthen the cultural and creative sector in the Öresund region and it is runned by the Leisure and Culture Department in collaboration with Fröfabrikens property owner SERNEKE.